fredag 1 augusti 2008

Ibland behövs det regler!

Tänk på att som chef ha tydliga regler för när företaget eller du som person engagerar dig i olika bemärkelsedagar mm. Visst är det trevligt med en firmauppvaktning på en medarbetares 50-årsdag, men kom ihåg att behandla alla likvärdigt. Hipp som happ tillämpning håller inte i längden.

Det är viktigt att man på arbetsplatser har tydliga, kända och transparenta regler för uppvaktningar, begravningar mm. Regler som följs och tillämpas på avsett vis. Det kan synas vara en småsak, men för den som blir borglömd på en högtid som normalt är föremål för hedersbevisning, är det en katastrof. Likaså om om firman inte flaggar vid sorgeakt. Detta är förödande för de anhöriga.

Jag propagerar på inte vis för uppvaktningar, flaggningar eller så. Själv har jag alltid varit återhållsam. Men jag vill peka på vikten av att ha regler som är kända och som tillämpas utan avsteg.

Inga kommentarer: