måndag 4 augusti 2008

Personalenheten som sladdercentral

En känslig funktion i ett företag är personalavdelningen. Normalt fungerar dessa oklanderligt. Man handlägger och hjälper till att lösa även ganska knepiga personalfall. Men ibland fungerar avdelningarna under all kritik. Enheterna har vandrat så vilse i tillvaron att man inte är lämpad sina uppgifter.

Jag har stött på några enstaka personalavdelningar som skapat fler problem än som man varit till hjälp att lösa. Avdelningarna har förlorat sin uppgift ur siktet för länge sedan och blivit en förmedlings- och ryktesspridningscentral. Allahanda uppgifter -sanna eller osanna - mäklas och sprids hämningslöst i organisationen. Någon gång har personalenheten varit i symbios med högste chefen, som på detta sätt relativt enkelt har kunnat sprida den maktinfo som han eller hon har velat plantera.

Som arbetstagare har Du rätt att kräva en kompetent personalavdelning. Ta hjälp av facket och företagshälsan om och när Du som anställd överväger åtgärder. Är du högste chef är det enkelt. Byt ut personalen på personalavdelningen!

Inga kommentarer: