onsdag 6 augusti 2008

När medarbetarna slutar

Helt plötsligt kan det hända - Personalen slutar den ene efter den andre. Det är som om en epidemi har brutit ut i organisationen. Varje organisation är unik och några allmängiltiga förklaringar står kanske oftast inte att finna.

När jag själv blickar tillbaka på "mina" organisationer ser jag ändå tre iakttagbara mönster. En förklaring är att marknaden för en viss personalgrupp håller på att växa sig starkt. Det leder till ökad rörlighet. Brukar från arbetsgivarens sida mötas med reella löneökningar eller motsvarande.

En annan förklaring är att många anställdes vid ungefär samma tidpunkt, vilket gör att smitteffekten blir hög när någon slutar. Som arbetsgivare har man inte så mycket att sätta mot. Arbetstagarna tar flyttsteget pga att man vill något mera. Om det är möjligt skall man självklart låta bli att anställa för stora likartade personalgrupper vid samma tidpunkt.

Den tredje förklaringen är att det hänt något med företagsklimatet. När det sker en försämring i kulturen brukar personalen vara tåliga i ungefär ett halvår, sedan börjar man lösa situationen med fötterna. Om det denna förklaring är troligast i en verklig situation kan flykten stannas upp om Du som chef lyssnar in dig ordentligt och tar tag situationen.

Inga kommentarer: