fredag 8 augusti 2008

Snälla chefer?

Svaret på frågan är enkelt JA. Med snäll menas inte mjäkig. Det menas bara vänligt och närvarande och gärna också lite omtänksam. Som chef skall man vara "snäll" både mot kunder och mot personalen.

Ställer man frågan vad det är för värde i att chefen är stygg så blir vi alla lite upprörda inom oss. Det är väl självklart att chefen inte skall vara stygg. Ändå har vi fått en utveckling inom chefsskapet som innebär att chefen kan vara lite illasinnad. Det tom uppskattas av chefsrekryterarna. Man vill till chefer ha personer som medvetet kan vara elaka mot andra. Sådana personer anses vara bäst på att genomdriva förändringar. Det otroliga är att det finns inga som helst belägg på att rekryterarnas tes stämmer.

På chefspunkten är jag helt och fullt konservativ. Chefer skall vara mogna personer som inte är fullt upptagna med sitt eget inre. Man skall ha ork och tid med sin uppgift och med sin omgivning. Det är ju därför man är chefer! Mogen skall inte uppfattas synonymt med äldre. Även unga personer kan ha läggningen och förmåga att verka bortom en glättig fasad.

Chefer som är "snälla" presterar jämnare och stabilare resultat än chefer som okänsligt och hurtigt flåsar på i en otänkt riktning. Detta är känt av de flesta, men dock inte av chefsrekryterare som likt börsmäklare gärna springer i flock.

Inga kommentarer: