tisdag 29 juli 2008

Arbetsmiljön är viktig

Gång på gång visas i olika undersökningar att en viktig faktorn för företagets framgång är personalens förmåga att hantera relationer. Både internt, personalen emellan, som externt ut mot kund. Framgång handlar mindre om enhetlig klädsel, snygg entré eller några andra attribut.

Av detta kan den enkla slutsatsen dras att chefen måste lägga stor vikt vid att skapa goda relationer. Detta betyder absolut inte att chefen skall driva kring som Bussiga Berra. Tvärtom chefen skall uppvisa mognad och förstå att visa respekt och förståelse för andra. En chef får aldrig delta i skitsnack för att göra sig själv populär i olika läger.

Det finns en samhörighet mellan goda relationer och god arbetsmiljö. Det är svårt att säga vad som föregår det andra. Lite av hönan och ägget. Men det man definitivt kan säga är att vi alla är varandras arbetsmiljö. Det skadar inte att ibland inse och påminna sig själv om att både du och jag skapar arbetsmiljön. Chefen är dock den allar viktigaste personen. Om hon eller han inte förstår att spegla sig i organisationen på ett moget sätt är läget problematiskt.

Inga kommentarer: