onsdag 30 juli 2008

Handla snabbt eller?

Att kunna fatta snabba beslut uppfattas vara en viktig chefsförmåga. Men stämmer detta i verkligheten? Är inte den viktigaste egenskapen att kunna fatta bra och kloka beslut. Visst kan tidsfaktorn många gånger vara snäv, men sällan så snäv att besluten måste vara momentana. Den chef som ständigt fattar snabba beslut har gått på en myt eller låter sig stressas av personalen.

Jag tror vi måste skilja på beslut och faktiskt handlande. Det mesta en chef gör i vardagen har att göra med faktiskt handlande. Man ger sin personal råd, vägleder eller handleder. Man deltar i sammankomster, svarar i telefon och på mejl mm. Allt detta är mestadels ett faktiskt handlande. Och det faktiska handlandet skall vara snabbt. Organisation och kunder har rätt att kräva snabba svar.

Men när vi kommer till reella beslut blir situationen annorlunda. Nu behöver chefen tid och rådrum. Det är viktigt att man som chef "lärt" sin organisation att komma med beslutsunderlaget i tid. Siste man i kedjan - den beslutande chefen - skall inte behöva hasta för att ta igen en försening som uppkommit i tidigare led!

Inga kommentarer: