fredag 29 augusti 2008

Följ reglerna

I alla organisationer finns skrivna och oskrivna regler hur vi skall uppföra oss. När vi bryter mot dessa händer något. Aktuella exempel är när en sjukvårdspersonal på eget initiativ la ut operationsbilder på nätet. Då blev vi upprörda och uppmärksamheten i media blev stor!

Andra regler kan vara att vi inte tar med oss husdjur till jobbet. Att vi inte fikar på tjänsterummet. Att vi parkerar på anvisade platser. Ja, det finns många regler som man förhoppningsvis gemensamt kommit fram till på arbetsplatsen. Regler är naturligtvis till för att följas.

Det svåraste och mest förödande som kan ske är när chefen själv inte följer de regler som hon eller han varit med och tagit fram. Chefen parkerar sin cykel eller bil där det passar denne. Chefen tar med sin hund och både chefen och hunden fikar på rummet.

Alla kan göra fel. Men det är inte Chefsaktigt att medvetet bryta mot det gemensamma. De får konsekvenser såsom att personalen gör ett släpp i sin tillit till chefen. Det finns en viktig regel - Chefer måste följa regler!

Inga kommentarer: