tisdag 26 augusti 2008

Chefer måste synas

Jag undrar om det finns något mer verkningsfullt i en organisation än att chefen är synlig. Visst kan företag vara stora och visst kan det finnas olika svårigheter. Men invändningar förtar inte nödvändigheten av att cheferna syns.

Att enhetens chef dagligen skall synas torde väl vara ställt över all diskussion. Men även högre chefer måste visa upp sig. Det borde vara närmast självklart att alla chefer skall visa intresse för hela verksamheten och inte sitta och gömma sig i tornet.

Jag har sagt det många gånger och fortsätter att upprepa mantrat - Chefer måste ta sig tid och prata med sina medarbetare på olika nivåer och platser. Att bli sedd och bekräftad av en chef betyder ofantligt mycket. Kan chefen sen komma ihåg namnet på medarbetaren och kanske till och med fråga något om barnen, ja då är verkan än större. Du som är chef - Kliv ur tjänstemodulen och våga möt verkligheten.

Inga kommentarer: