torsdag 28 augusti 2008

Nödvändiga Utbildningar

När vi talar utbildningsfrågor glömmer vi ofta bort två viktiga områden nämligen Hjärt- och lungräddning (Första hjälpen) samt Drogproblematiken. Utbildningar kostar pengar i form av tid och andra direkta kostnader. Men en investering i dessa två områden betalar sig över tid på ett eller annat sätt.

För vissa grupper är utbildningen närmast att se som obligatorisk och det gäller omsorgs- och omvårdnadspersonal i kommunerna, samt personal anställd i landstingen. Tänk en tjänstebil med landstingspersonal som inte kan ge första hjälpen? Hur skulle det se ut!

När det gäller Hjärt och lungräddning är det inte så svårt att hitta kompetenta utbildare. Vid problem - Fråga på din företagshälsovård. De har kontakter. Detsamma gäller i fråga om drogproblematiken. Men här har företagshälsovården oftast egen kompetens.

När du som chef ändå är inne på den skadeavhjälpande och skadeförebyggande sidan kan det också finnas skäl att skaffa brandsläckare till bilarna och helst också första hjälpen utrustning iform av kudde eller liten låda. Med lite tur kan ditt försäkringsbolag vara behjälplig i denna del.

Inga kommentarer: