onsdag 27 augusti 2008

Förbjud Informatörer

Som chef vet man många gånger minst vad som tilldrar sig i företaget. Alla andra kan känna till olika vindar och företeelser, men inte chefen. Då är det bekvämt (men inte bra) att ha s.k rapportörer.

I alla organisationer finns det personer som gärna bär fram information till chefen. Visst är det en fördel att som chef tidigt få nys om olika förhållanden, men i så fall skall de ske öppet (eller via facken). Sladder skall man som chef inte befatta sig med. Jag lovar att den chef som har ett system med gunstlingar, som dolt lämnar upplysningar och underrättelser, kommer att få besvär av eller med dessa relationer så småningom.

Som chef har man svårt att avstå när man "erbjuds" svåråtkomlig info, men trots det måste man bemöda sig om att inte ta emot densamma. Istället skall man ta fram tydliga och kända regler för umgänget i organisationen. Sladder får som sagt normalt aldrig tas emot. Det finns dock några få undantag från förbudet och dessa måste man som chef tala med sin organisation om. Det gäller bl.a. mobbning, stölder, och drogproblem. Sådana omständigheter sätter sladderförbudet ur spel och berättigar tips till chefen.

Inga kommentarer: