fredag 4 juli 2008

Våga vara impopulär

Alla chefer vill vara populära hos medarbetarna och i den övriga chefskretsen. Och självklart ligger det i sakens natur att man som människa vill vara väl sedd. Men strävan efter populariteten får inte bli det mest eftersträvade målet.

Den chef, som lägger alltför stor vikt vid att vara alla tillags och ständigt vara överpositiv, kommer att tära på sitt eget förtroendekapital. Följden blir att människor i omgivningen börjar se den lealösa chefen som närmast en pajas som frånsagt sig sitt chefskap och lämnat över makten i andras händer. Verksamheten som chefen svarar för får automatiskt - på alla plan - en lägre status. Personalen har ingen banérförare som med kraft för deras talan.

Chefsskap fordrar både samverkansförmåga och integritetsklokskap. Och ibland måste chefen våga vara impopulär. Det är genom att ta ställning som ett ansvarstagande tydligast manifesteras. Och genom att inte alltid vara förutsägbar ökar respekten för chefsskapet.

2 kommentarer:

christerackerman.com sa...

Hej!
Jag tror inte att alla chefer vill vara populära hos medarbetarna. De flesta erfarna chefer strävar efter att göra ett bra jobb som chef. De vet att det det inte är en tävling i att bli poppis.
En bra chef kan däremot bli populär, men det är en annan sak.
mvh
christerackerman.com

Sten sa...

Hej Christer, tack för din synpunkt. Som allmän princip kan man dela din hållning. mvh Sten