måndag 7 juli 2008

Samverkansstilar - upptäck omgivningen

Vid chefsutbildningar mm talas ibland om att vi som personer har olika samtalsstilar. Ibland använder vi ett personligt tilltal. Någon gång talar vi som om vi presentera sanningar. Ibland sägs att vårt kön bestämmmer vår samtalsstil. Kvinnor talar snabbare, män saktare, oftare och längre. Det finns många varianter att presentera våra framställningssätt på.

Det är nog så bra att känna till sin egen samtalsstil och kanske kunna moderera uttryckssättet efter läge och målgrupp. Men kanske viktigare ändå är att förstå andras samtalsstilar och budskap. Att kunna läsa mellan raderna och inse även sådant som inte sägs rent ut. Att i verkligheten och utan förutfattade meningar förstå vad en annan människa försöker säga. Att inte bara höra orden utan att tolka hela budskapet.

Alla har vi väl någon gång stött på en chef eller annan arbetskollega som på ett överraskande klokt sätt responderar på det vi sa. Det är som om vi förvånade oss själva genom att vi uttryckt oss så förståndigt och insiktsfullt. Det gäller särskilt som chef att kunna vända bort blicken från det inre till yttre. När vi man går på chefskurs och lär sig samtalsstilar borde kunskapinhämtningen företrädesvis ligga på att förstå andra!

Inga kommentarer: