onsdag 9 juli 2008

Brott i tilliten

En av de svåraste omständigheter som kan uppkomma i ett företag är ett brott i tilliten mellan chef och medarbetare. Så länge det handlar om sprickor och rupturer i relationen kan väl förhållandena under en kortare accepteras och chefen märker normalt inte av eventuella ändringen i gemenskapen.

Men när det börjar att närma sig ett brott i förtroendet så går det efterhand sakta upp för chefen att saker och ting inte är som vanligt. Han eller hon känner sig mer isolerad än brukligt. Ofta för att inte säga alltid vet man som chef, var skon klämmer. Det tilhör undantagsfallen att man står helt frågande inför ett tillitsbrott.

Som vanligt finns det inte någon annan medicin än att lyssna och tala. Som chef har man en plikt att ta tag i saken och föra frågan på tal. Det som är svårt och vanskligt är formerna för att tala om saken. Att tillgripa en storgrupp leder bara till än större problem. Den bästa vägen är att lyssna med ett antal personer, gärna också innefattande fackliga förtoendemän. Och att inte inta försvarsställning.

När problemet väl är identifierat har man som chef ett ansvar för att lägga upp ett tillvägagångssätt för att normalisera förhållandena. Det går "alltid" om man är målmedveten och ger människor tid att byta åsikt. Antingen åsiktsbytet gäller chefen eller personalen.

Inga kommentarer: