torsdag 10 juli 2008

Vara emot allt

Bland medarbetarna finns alltid personer som är emot. Det kvittar om saken gäller förändring av organisation, arbetssätt eller fikatid. Dessa medarbetare har tagit som entreprenad att vara emot allt. Fast å andra sidan är man sällan eller aldrig för något heller. Deras förhållningssätt upplevs av chefen oftast som besvärande och motsträvigt.

Dessa människor är sällan notoriska pessimister. Särskilt konservativa är de inte heller. Man kan undra varför deras hållning är emot allting? Jag tror det beror av en vilja att få rätt! Är man emot en förändring så får man rätt för eller senare. Inget varar för evigt och i en framtid blir allt ändrat. Det är bara en fråga om tid. Att vara motståndare till något är således ett säkert kort på att man kommer att få rätt. Rätt får man som sagt, men man tar aldrig något ansvar. Inte heller några risker.

Skall man säga något positivt är sådana personer i vart fall inga Ja-sägare. Och deras motvallshållning gör att chefer vid förändringar måste tänka till en extra gång. Så på sitt sätt får även motmänniskor betraktas som tillgångar i verksamheten.

Inga kommentarer: