måndag 30 juni 2008

Eliten utgör norm

Andra följer inte vad du som chef säger utan vad du gör. Lev och verka därför som du lär. I en organisation är det cheferna som sätter andan. Chefernas kultur blir förr eller senare norm i företaget. Hakar cheferna tex starkt på samhällsandans individualiserings- och ekonomiseringsvåg så har vi snart motsvarande egohållning på väg ut i företaget. Verksamheten kan då riskera sättas på undantag och den egna jaget och plånboken tar överhanden.

I företag med tydliga och starka ägare såsom familjeföretag tillåts inte andan spåra ur. I offentliga organisationer tenderar det tyvärr att bli alltför vanligt med denna osunda form av verksamhetsoptimering. Därför är det viktigt att eliten i form av cheferna sätter sina egna värderingar under lupp. Tänker efter vad man säger och menar det man säger. Att med munnen säga en sak gällande för andra, men dolt tycka annorlunda för sig självt håller inte. Omgivningen registrerar det dolda. Till sist: Det är också viktigt att rekrytering av cheferna sker med gott omdöme. Och det betyder i min tappning - Fler konkreta chefer.

Inga kommentarer: