torsdag 3 juli 2008

Vårda nätverket

Framgång i arbetslivet kräver ett stort kontaktnät eller som det numera kallas nätverk. Utan tvekan har man - framförallt som chef - nytta av att ha goda kontakter från många utgångspunkter. Men det är också viktigt att inse nätverkens förusättningar och begränsningar.

Så länge du har en position och stiger i graderna kommer ditt nätverk successivt att vidgas och stärkas. Framgång föder framgång. Skulle din karriär däremot plana ut eller tom gå kräftgång kommer du att märka att nätverket krymper och blir mer eller mindre gagnlöst. Förklaringen är att nätverken i de flesta fall är positionsrelaterade och inte som man lätt kan tro personrelaterade.

Mången framstående person, och inte minst politiker, har fått uppleva fenomenet. Man tror att man även efter sin avgång, skall få betyda något och vara i centrum. Så blir sällan fallet. Som chef är det därför viktigt att vårda ett stabilt inre nätverk som man kan ha nytta av när man som bäst behöver det. Gör en lista på ditt viktiga inre nätverk och vårda kärleksfullt denna personkrets. En dag är sannolikheten stor att du kommer att vara tacksam mot dig själv för att du tänkte till i tid.

Inga kommentarer: