onsdag 25 juni 2008

Vem är nyttig i företaget

Om man vill veta som är av störst nytta i företaget eller organisationen är det bara att sluta ögonen och tänka på vem som absolut inte bör sluta sin anställning eller bli sjuk. Då faller lösningen ut av sig självt. Här har vi nyckelpersonerna. Men oftast finns det ytterligare personer som är av största värde för verksamheten, men som kanske inte alla gånger framhäver sig själva. De kämpar på och är nyttiga i det tysta. Dessa oegennyttiga personer är alltid beredda att outtalat hjälpa någon annan. Som chef har man problem med att se eller upptäcka dessa personer.

Ett sätt att varsebli de tysta och nyttiga är att tex se på svaren vid remissarbeten, yttranden eller motsvarande. De som berörs i positiv eller negativ bemärkelse hörs och syns förstås. Men oftast finns det därutöver en krets som lägger kloka och genomtänkta synpunkter utan koppling till egen vinning. De synpunkter som framförs har regelmässigt fokus på verksamheten från olika utgångspunkter. Här går det att söka och finna nyttig, ansvarstagande medarbetare. Motsvarande förhållande gäller när någon blir sjuk eller får en personlig svacka. Vem hjälper då till och backar upp?

Inga kommentarer: