måndag 23 juni 2008

Mer av samma sort eller mindre av samma sort

Som chef har man oftast en inbyggd reflex i att hitta sina lösningar. Man kan om man så vill säga att lösningarna sitter i väggen. Man gör som man alltid har gjort eller som man blivit lärd. Men det är inte säkert att mer av samma sort är lösningen på alla problem. Ibland är faktiskt mindre av samma sort en betydligt mera effektiv hållning. Någon enstaka gång är kanske mer av annan sort den rätta lösningen.

Det är lätt att inse verkligheten om man tänker på skattebördan eller på tex. tobaksskatten. Att generellt höja samhället skattesatser allt högre leder så småningom till att statens inkomster minskar. Sannolikt genom att bla svartjobben ökar. Att höja tobaksskaterna leder till ökad smuggling! Var omslagspunkterna finns fordrar sin egen mässa. Här vill jag bara peka på ett viktigt fenomen. En minskning av skatterna kan leda till högre inkomster.

Likaså är förhållandet i en organisation. När man som chef står inför ett problem är det lätt att tillgripa en invand lösning. Men här gäller det att se upp. Det är inte säkert att tex mer resurser till en avdelning leder till ökad prestation. Otroligt nog kan motsatsen göra det om insatsen kombimeras med ökad uppmärksamhet.

Inga kommentarer: