torsdag 26 juni 2008

Den bedrägliga självbilden är ett självmål

I ett tidigare inlägg berörde jag imagebildningen till vilken jag har ett lite besvärligare förhållande. Det är viktigt för alla företag och organisationer att arbeta med och skapa en god bild. Men ibland blir verksamheten fånge i den bild man vill skapa. Man bortser från verkligheten.

Ta som exempel en landstingskommunal organisation som kanske får en fyra fem olika kvalitetsmätningar som visar på prestationer under genomsnittet. Rapporterna skapar internt stor uppmärksamhet, men beaktandet inriktas på att försöka förklara varför resultaten är felaktiga. Inte på vad man skulle behöva vidta för åtgärder för att förbättra sig. Skulle det däremot komma en enstaka rapport som visar på att man är bättre än genomsnittet, ja då publiceras det genast en blänkare på hemsidan. Och självklart är det inget fel i detta! Felet ligger i att man inte bryr sig om verkligheten utan bara om imagebilden.

Inga kommentarer: