tisdag 4 november 2008

Varför favoriseras vissa underställda?

Jag har ingen bra förklaring att komma med – bara en undran varför vissa anställda, utan någon egentlig orsak, uppmärksammas mer än andra. På alla arbetsplatser verkar det vara så att någon anställd röner mer uppmärksamhet än andra. Vederbörande gör inte bättre prestationer. Han eller hon är inte trevligare än andra eller mer social.

Både chefen och arbetskamraterna verkar ha en förkärlek att se och tala om just denna person. Och alla är överens om personens förtjänster. Objektivt sett är det inte så, men personen verkar ha fått en tillskriven upphöjelse. Jag fascineras av detta sällskapsnöje på arbetsplatsen. Vad är det som får många av oss att delta i spelet?

Varför gör vi en människa denna björntjänst? Om personen slutar på sitt arbete och börjar på ett nytt företag tar man vanligtvis inte upphöjelsen med sig, och ganska snart kommer vederbörande att längta tillbaka till sitt gamla jobb!

Jag har inte kommit länge i mina tankar än att den kollektiva hållningen har rotfäste i chefens vilja och avsikt. Det handlar mer om att bekräfta chefen än att bekräfta medarbetaren. Men jag kanske har fel. Har du några tankar att anförtro mig och läsarna?

Inga kommentarer: