fredag 5 september 2008

Stärka medarbetarnas engagemang

För många år sedan kom jag i kontakt med ett företag som lät sina medarbetare skriva en rad i företagets externa tidning. Målet var att skapa en närmare relation mellan företaget och de anställda och självklart också att visa upp en bred och god kontaktyta mellan företaget och kunderna.

Greppet har av olika skäl inte fått så många efterföljare, kanske främst pga att de anställda inte vågar eller tycker sig kunna uttrycka sig i skrift. Men tiderna förändras. Vi har nu nya generationer anställda, men vi har också många äldre som på sin fritid håller på med bloggar och andra lite mera nutida uttrycksformer. I detta måste företagen hänga med. Se bloggen som en kulturförstärkare och en marknadsförare.

Låt företagets hemsida ha en blogg för de anställda där man kan uttrycka olika funderingar. Jag vill inte hävda att en blogg skall vara helt fri, men dock relativt öppen för många intressanta synpunkter om företaget och produkterna. Snart kommer det att visa sig att denna blogg blir företagets mest besökta webbsida. Och det som händer på marknadssidan får en omedelbar påverkan på trivselsidan.

Inga kommentarer: