tisdag 2 september 2008

Engagemang!

Chefer måste själv visa engagemang om att all annan personal skall göra det. Vad är det som skapar engagemang? Ja, den som det visste. Själv lutar jag åt att kedjan ser ut som följer Engagemang ←- Trivsel ←- Efterfrågan, dvs engagemang skapas av trivsel som i sin tur bygger på efterfrågan. Och kedjan gäller för både chefer och personal!

Egentligen är det Efterfrågan som är nyckeln i kedjan. Dels handlar dels marknadens efterfrågan på de varor och tjänster som företaget producerar, dels handlar det om marknadens efterfrågan av personalen.

Marknadens uppskattning av det som produceras är rena smörjmedelet för trivseln. Men efterågan i form av anställningsbarhet för chefer och personal är i lika hög grad av betydelse för trivseln. Av detta följer att man som chef måste tänka annorlunda. Utöver att ha rätt utbud av varor och tjänster, måste chefer se till att på olika sätt kompetensutveckla sin personal så att de förblir attraktiva och kan anställas av andra! Då trivs personalen och då stannar de kvar i din verksamhet under stort engagemang.

1 kommentar:

Anonym sa...

Ja, troligen sa det ar