torsdag 4 september 2008

Arbetsmiljön igen!

Jag har en tendens att då och då återvända till arbetsmiljöfrågor. Det är som om dessa särskilt pockar på uppmärksamhet inom mig. Den här gången tänkte jag ta upp anhöriga! En lite udda och bortglömt vinkling måhända? För mig handlar det om sökande efter nycklar och metoder.

Ledsamt nog kan vi som medarbetare påverkas negativt i samband med organisationsförändringar, uppsägningar, marknadsdalar mm. Detta nästan oavsett hur väl och klokt man som chef försöker hantera situationen. Förändringar påverkar alla. Det som möjligtvis skiljer är den enskildes sätt att hantera påfrestningarna. En del tar ut bekymren lite mer publikt, andra bär inom sig.

Men hur eller på vilket sätt vi som enskilda medarbetare än reagerar så finns en nära personkrets som alltid berörs och det är anhöriga till oss. Utan att ha någon mera fakta i målet så tror jag att vi borde vara mer uppmärksamma på anhörigfrågan i samband med förändringar. När jag i medarbetarsamtal eller vid andra tillfällen haft möjlighet att närma mig denna fråga har jag blivit överraskad. Det är ofta, ja allför ofta, som anhöriga börjat uppvisa sjukdomssymptom när famlijemedlemmen haft det svårt på jobbet.

Jag har ingen färdig lösning eller strategi för att hantera "problemet". Jag har så här långt fått nöja mig med att uppmärksamma saken och försöka indirekt, via medarbetaren, tala fram en utväg. Någon gång har jag fått hjälp av företagshälsovården att söka möjlig lösning för den anhörige.

Inga kommentarer: