torsdag 11 september 2008

Gå på kurs!

Tänk dig in i situationen att du som företagets ende representant skall gå på en tredagars kurs i något ämne, vilket saknar i detta sammanhang betydelse. Hur kommer de här tre dagarna att gestalta sig?

Ett mönster går alltför ofta igen. Första dagen finns det några personer - män eller kvinnor - som garanterat kommer att synas och höras mer än alla andra. De älskar att höra sin egen röst och klokhet. Andra dagen till lunch börjar dessa personer att mattas av och andra personer träder till och visa öppet engagemang. Och tredje dagen kan det tom vara så att de som var synnerligen utåtriktade första dagen har sjunkit tillbaka och är närmast bleka och tysta.

På något sätt tar det tre dagar att få en utbildningssituation att fungera. Kurser kan vara jätteintressanta med bra kursledare och bra ämnen, men alltför ofta förtas glädjen av att kursdeltagarna inte fungerar socialt. Visst kan kursledaren påverka förloppet genom att dämpa pratkvarnarna första dagen och pusha på dem den tredje dagen. Men detta sker väldigt sällan. På min kant får jag väl erkänna att jag med åren har tröttnat på kurser. Jag vill inte förlora 1½ dag!

Vill man som chef att sin personal skall gå på riktigt bra kurser skall man rikta blicken mot Universitetens och Högskolornas öppna föreläsningar. De är normalt mycket bra och spårar sällan ur i interaktionen mellan föreläsare och kursdeltagare.

Inga kommentarer: