onsdag 10 september 2008

Chefens tillhörighet

Ibland uppstår diskussioner och tom problem om chefens "tillhörighet". Skall hennes eller hans lojalitet vara tillsammans med sina medarbetare eller skall samhörigheten ligga i ledningsgruppen. Oavsett chefens position eller nivå finns denna högst levande fråga med de dubbla tillhörigheterna.

Under årens lopp har jag hört många animerade diskussioner i detta ämne. Många chefer mfl vill gärna ta parti för någon tillhörighet. Själv har jag alltid haft svårt för detta. Jag tycker man konstruerar ett problem. Det finns egentligen ingen rollkonflikt. Man kan lugnt sitta i en ledningsgrupp och parallellt chefa för en verksamhet. I båda rollerna skall man företräda verksamhetens mål och bästa, som brukar utryckas i att ta tillvara affärsmöjligheter, ständigt förbättra effektiviteten, ha nöjda kunder, värna miljön, ha en god arbetsmiljö etc. Jag förstår inte hur det kan uppkomma målkonflikter, då verksamhetens mål och bästa alltid gäller.

Problemet ligger på en annan nivå - Antingen är jag som chef lojal med målen eller får jag ta skeden i vacker hand och lämna företaget. Jag kan och bör inte ha skilda uppfattningar när jag är medlem i ledningsgruppen eller då jag är verksamhetschef! En sådan hållning är olämplig.

Inga kommentarer: