tisdag 9 september 2008

Arbetsmiljön igen och igen

Många av oss har säkert varit på en arbetsplats där kulturen och trivseln varit svajig. Mestadels är situationen bra, men ibland blir stämningen tryckt och låg.

Vid sådana tillfällen kan förklaringen vara att någon eller några inflytelserika personer maktutövar. Det kan handla om chefen, men sannolikast är, att det handlar om en till två gamla medarbetare som uppvisar sin dåliga sida och tycker allt var bättre förr och att inget skall ändras. Genom att intrigera, snäsa, baktala mm försöker man hålla kvar sin inre överordnade position.

Egentligen vill dessa människor gott, men man är rädda för förändringar och framtiden. Man vill bli kvar vid det gamla. Det man behärskar och är trygg i. Likaväl som framtidstro är viktig i ett företag är baktidstrygghet något väsentligt. Det behövs från tid till annan någon som påminner om historien och håller emot när förändringsvindarna blåser på. Konservatism och progressivitet måste få gå hand i hand om än inte med lika värde. Framtiden har alltid förmånsrätt.

Vad gör man med två kultursänkande gnällspikar? Som chef talar man lugnt och utan fördömande med personerna. Personerna förstår helt enkelt inte att man utövar ett så dåligt och stort inflytande att man tidvis sänker hela omgivningen! När de blir presenterade en annan verklighetsbild än sin egen så brukar personerna lägga band på sig.

Inga kommentarer: