onsdag 13 augusti 2008

När någon nyanställts

Så kommer den nyanställde till sin nya arbetsplats med förväntningar och förhoppningar. Lite smårädd för vad som väntar, men också laddad för att ta nya tag. Alla har vi väl någon gång känt den speciella känslan av att vara ny på jobbet.

I dagens arbetsliv är företagen generellt sett ganska duktiga på att ta hand om nyanställda. Det finns ofta någon form av introduktionsprogram. Det största problemet brukar vara den nyanställdes chef! För denne kan få sina cirklar rubbade.

Som chef kan man sett från den nyanställdes utgångspunkt begå två mastodonttabbar. 1) Du som chef är så lierad med dina gamla anställda att ni inte släpper in den nye medarbetaren i gemenskapen. Åtminstone får vederbörande kvalificera sig i ett par år. 2) Du som chef har så låg förankring i din grupp att du flyr till och överuppmärksammar den nya.

I båda fallen är du som chef som handlar fel. Sannolikt är du ännu inte är riktigt mogen uppgiften. Misströsta inte, alla kan bättra sig!

Inga kommentarer: