torsdag 14 augusti 2008

Marknadens fel?

Det är sällan eller aldrig marknadens fel när det går dåligt för ett företag. Snarare handlar det om ett chefsproblem. Hur såg målbilden ut för verksamheten. Och ligger denna fel är det chefens försummelse och ansvar. Då skall chefen ligga illa till!

Nästan alltid när det går dåligt skyller ledningen på vikande marknad eller så hävdar man på annat sätt att kunderna beter sig fel. Köparna har inte fel! Man handlar rationellt utifrån sitt kunskapsläge. Det är säljarna som inte haft rätt vara eller presenterat produkten fel.

Som i all verksamhet gäller det inte att vinna segrar om femton år. Det gäller att vinna nästa match, order eller uppdrag. Det gäller att se problemen och möjligheterna här och nu. Att kunna manövrera på en femöring är en viktig förmåga i organisationen. Denna kunskap och förmåga är mycket mera värd än alla långsiktiga planer. Det är kundtillfällena som skapar tillväxt. Inte planerna.

Inga kommentarer: