onsdag 16 juli 2008

Oväntad reaktion

På den avdelning där du är chef förekommer det att någon medarbetare har lagt sig till med olater som hans arbetskamrater har registerat. Alla känner till problemet och talar om det. Men du som chef vet inget. Alla tycker dock att chefen borde göra något. Som problem kan vi till exempel ta någon som fuskar med flexstämplingen.

När du efter ett tag indirekt blir uppmärksammad på problemet, så ser du också det. Den aktuelle medarbetaren har en viss tendens att stämpla tjänsteärende på eftermiddagen, men i verkligheten går vederbörande hem. Detta är inget svårt problem att lösa. Första åtgärden som också brukar bli den sista är ett samtal med vederbörande. Detta brukar räcka.

Ibland uppstår dock en oväntad situation. Vederbörande nekar och förklarar sin oskuld, men de sena stämplingarna upphör förstås. Nu borde det trots allt, råda frid och fröjd. Men ärendet kan dröja kvar. Arbetskamraterna kan sakta byta fot och börja tycka synd om den som fick en tillrättavisning. Och du som chef blir istället syndabocken! Som chef blir man överraskad över denna oväntade utveckling. Man tycker sig ha gjort rätt, men ändå blev det fel! Det är inte mycket man som chef kan och bör göra. Låt situationen läka ut.

Inga kommentarer: