fredag 18 juli 2008

Att inte ha tid

En chef är en person som leder sina medarbetare och fattar beslut. Detta är väl den enklaste beskrivningen på uppdraget. I all sin enkelhet framkommer i definitionen två viktiga uppgifter nämligen att leda och fatta beslut. Utöver de många krav och önskemål som kan ställas på en chef tillkommer det mest grundläggande - En chef måste ha tid med sin uppgift. Chefer som inte har tid att möta sina medarbetare är inget att ha.

Den chef, som har så mycket att göra med sitt eget handlande att kalender är fullbokad en lång tid framöver - Ja denne chef skulle blivit kvar vid sin usrpsrungsuppgift såsom säljare, handläggare, tekniker, sjuksköterska, adminstratör etc. En chef skall ha tid för sina medarbetare. En chef skall ha dagliga luckor sin kalender så att medabetarna ka nå honom eller henne. Det är just att finnas till hands som är en viktig del i chefsskapet! En fulltecknad kalender tyder bara på dåligt omdöme eller i värsta fall på en skräck för chefsuppgiften!

Inga kommentarer: