torsdag 17 juli 2008

Mångfald är bra

Både chefer och medarbetare har starka och svaga sidor. Vad som uppfattas som det ena eller det andra är en fråga om företagsläget och tidens värderingar . Vad är det som upskattas och värdesätts vid just den aktuella tidpunkten. Men verkligheten verkar vara mer komplex än så. Svaghet innehåller styrka. Och styrka innehåller svaghet.

När tiderna är svåra kan en till vardags anspråkslös och blygsam person visa sig vara ett kraftfullt viljepaket. Och den kaxige och kraftfulle chefen som styrt och ställt med alla justa och ojusta metoder, kan visa sig bli ett hjälplöst och sökande barn. Jag vet inte vad man skall dra för slutsatser, mer än möjligtvis den gamla vanliga att en verksamhet mår bra av att innehålla mångfalder.

Inga kommentarer: