fredag 26 september 2008

Personlighetstester

Att anställa personal och särskilt chefer är en grannlaga uppgift. Alla inblandade parter vill förstås att det skall bli så bra som möjligt. Och i en rekryteringssituation finns alltid en genuin osäkerhet. Men som beslutsfattare har man faktiskt inte mycket mer att gå på en sin egen magkänsla.

Om man till äventyrs inte skulle lita på denna kan man förstås ta hjälp av någon form av personlighetstest. Men det är tveksamt om personlighetstest ökar träffsäkerheten i val av person. I vart fall är det en mycket omdiskuterad fråga, och där man, så vitt jag vet inte har några vetenskapliga belägg för att personlighetstester tillför något av värde. Tvärtom säger en del experter. Tester leder alltid fel i rekryteringen.

Problemet med personlighetstester är att man faktiskt inte vet man mäter. Alla test ger någon form av resultat, men om resultatet är sanna i någon objektiv mening är en helt annan historia. Många kvalificerade experter dömer faktiskt ut alla på marknaden förekommande test - Förmodligen på goda grunder.Testet verkliga funktion är sannolikt att dämpa rekryterarnas osäkerhet inför anställningsbeslutet. Om testet är uppjagande för den som skall anställas är det lugnande för rekryteraren. Han får en känsla av tillförlitlighet och faktaunderlag. Moderna tiders Orakel i Delfi. Men det är väl tveksamt om vi skall tillåtas oss använda testet i felande syften för att dämpa rekryterarens ångest. Det liknar närmast ett socialt narrspel.

Men testets verkliga ”trumf” är att det lyfter ansvaret från beslutande chef, ja från alla inblandade. Ingen kan ställas till svars för resultatet av ett personlighetstest. Utom möjligen den testade. Alla andra går fria. Skulle det uppkomma kritik finns det alla möjligheter att för tex beslutande chef att skylla på någon annan. Skulle chefen i det tysta ha preferenser för någon kandidat kommer resultatet av testet just att visa på denna persons lämplighet. Ja, det kan slumpa sig. För inte kan vi väl misstänka att rekryteringskonsulten ser till egen vinning.

Personlighetstester kan man som rekryterande chef definitivt klara sig utan. Om man vill minska sin oro och söka trygghet är det bättre att ta hjälp av några erfarna personer som får vara med i rekryteringsprocessen. Gärna någon mogen person från personalsidan. Och vid varje punkt eller tillfälle när stödpersonerna tar ställning för eller mot en sökande ställa frågan – Varför. En sådan process ger en mycket allsidig genomlysning.

Inga kommentarer: