tisdag 23 september 2008

Arbetsmiljöundersökningar

Arbetsmiljöenkäter där man söker fakta om olika förhållanden på företaget är självklart av största värde för alla parter och särskilt för pigga chefer och beslutsfattare som vill ha kunskap om sin organisation. Oftast anlitas någon externa part som gör undersökningen och sammanställer resultaten.

Någon gång har jag funderat på hur tillförlitliga resultaten egentligen är. Jag tänker då inte så mycket på hur väl man mäter det man vill mäta, dvs. validiteten utan snarare på hur ärliga vi som personer är när vi fyller i enkäter eller på annat sätt besvarar frågor. Ibland får jag en känsla av vi responderar mer på frågeställaren är på frågorna. På något sätt anpassar vi oss till det vi tror frågeställaren vill höra. Förutsatt att vi står på god fot med huvudmannen. Detta är den ena risken. Den andra är osäkerheten föreligger om vi är lite okontant med chefen eller så. Då uttrycker vi inte vår uppfattning utan lägger oss neutrala. Om enkäten skulle ha sitt ursprung i uppdrag från facken kan vi vänta oss ett lite mer överkritisk resultat. Men trots allt mer rättvisande!

Dessvärre berättar historien om många enkäter som missbrukats av arbetsgivaren. Denna har inte kunnat låta bli att falla för frestelsen att i det tysta spåra respondenten. Ibland behjälplig av företaget som gjort enkäten.

När man gör undersökningar där frågorna besvaras anonymt måste man som ansvarig ledning verkligen ärligt och uppriktigt och till 100% kunna visa och garantera att frågebesvararen inte kan spåras. Om man inte vinner trovärdighet i denna del blir resultatet därefter. Den bästa investering man kan göra är att på alla sätt lägga energi i integritetsdelen. Om personalen misstror uppsåtet kvittar det hur väl genomtänkta frågorna är och vem som gör undersökningen.

2 kommentarer:

Linda sa...

Kan du rekommendera någon bra och pålitlig arbetsmiljöundersökning som du har bra erfarenheter av?

Sten sa...

Hej Linda, nej jag har inga aktuella uppslag. Mina goda erfarenheter ligger alltför långt tillbaka i tiden. Med åren har undersökningarna blivit svajigare!