onsdag 24 september 2008

Motivationen finns utanför organisationen

Jag har i några inlägg lyft fram främst efterfrågans (marknadens) betydelse för arbetsklimatet och trivseln på jobbet. Men att finna sig tillrätta i vardagen på arbetet skapar ingen rörelse, dynamik eller förändring. Då får man kanske istället tänka i termer av motivation.

Eftersom marknaden nästan aldrig står stilla måsta varje organisation ständigt tänka över sina arbetsformer och sin organisation. Allt för att möta marknadens efterfrågan. Och så var vi snabbt tillbaka till marknaden. Det betyder att motivationen i huvudsak ligger utanför det egna jaget. Jag säger inte att de som hävdar att motivationen sitter i lönen, förmåner, och andra tillkommanden och nyttor har fel; jag säger mera blygsamt - jag tror att huvuddelen av motivationen ligger i att göra ett så bra arbete som möjligt. Och en bra värdemätare är just marknaden belöning.

För att bättre exemplifiera tankarna väljer det missnöje som ibland kan iakttas inom hemtjänsten, särskilda boenden mfl vårdnära verksamheter. Missbelåtenheten gäller både vårdtagare och personal. Visst är personalen värda mer pengar för det dagliga slitet, men en förbättrad lönesituation löser inte grundproblemet, som för personalen ligger skillnaden mellan att vilja och att kunna. För vårdtagaren ligger missnöjet i skillnaden mellan det man önskar och det man kan få.

Ge personalen bättre arbetsorganisation, mera tid för vårdtagaren, och större frihet att påverka det dagliga arbetet så kommer vårdtagarna att bli mer nöjda och som ett brev på posten kommer personalen att också uppvisa en större arbetstillfredsställelse och -glädje.

Inga kommentarer: