fredag 20 januari 2012

Ledarskap – Tänk om de kom tillbaka – sekreterarna

Ibland drömmer jag mig tillbaka till sjuttio- och åttiotalen när nästan ”alla” chefer hade en sekreterare eller i vart fall tillgång till en sådan. Då var chefsstressen mindre än idag och till viss del kan det nog förklaras av tillgången på administrativt stöd.

De mycket dugliga sekreterarna skrev ut olika handlingar. Ja, det inte bara skrev de ut, de såg till att dokumenten fick bästa utformning. Man håll ordning på resor och beställningar. Man höll ordning på födelsedagarna och ordnade fikabröd. De skötte n hel del administrativa uppdrag. De till och med höll verksamheten flytande när chefen var borta.. Ja, för chefen var de stora tillgångar.

Denna form av verksamhetsstöd kommer nog aldrig tillbaka. Och tur är väl kanske det. Tiden verkar ha sprungit ifrån denna modell. Den känns lite baktung och gammaldags. Inte minst ur jämställdhetssynpunkt. Men oaktat detta var stödet då av stort värde.

Men det vi kanske borde fundera på är hur vi idag kan ökade chefens tid för ledning av verksamheten. Och därmed befria honom/henne från en massa administrativa uppgifter. Då kanske inte sekreteraren är den bästa lösning utan att den centrala administrationen själva tar hand om det mesta som man idag har ”delegerat” ut till cheferna. En chef skall ha minimun av tid till administration och maximum av tid för verksamheten. Därutöver kan det behövas någon form av assistenter som tar hand om lönelistor, semesterlistor med mera. Om vi genomförde dessa enkla åtgärder skulle chefssituationen blir riktigt dräglig. That´s it.

2 kommentarer:

Linnea W sa...

På vårt företag driver vi just nu ett stort effektiviseringsprojekt. Hela organisationen måste göras mer produktiv. Sekreterarna kommer nog aldrig tillbaka, men vi funderar på ett nytt affärssystem. Vi har tittat lite på Epicor - http://www.epicor.com/sweden/Pages/default.aspx - är det någon några åsikter om detta system?

Sten sa...

Hej Linnea W, och tack för ditt inlägg. Bra att du söker info på olika sätt. Jag personligen har ingen erfarenhet av just detta system, men jag känner till det.

Om jag skall säga något generellt så är det "alla" administrativa stödsystem lovar mer än de håller.

Har egentligen inte stött på något system som känts så där hundra bra. Alla har haft mer eller mindre stora begränsningar.

Men det utesluter inte att det system som ni funderar på kan vara till stor nytta. Svagheter märks när man skall lära sig systemet och när man efter ett år vill ta ut svängarna.