fredag 11 juni 2010

Ledarskap - Skall cheferna sitta samlade eller vara i verksamheten

Ett gammalt och kärt ämne att diskutera är vissa mellanchefers fysiska placering eller mera var direkt – Var skall chefen ha sitt kontor!

I de allra flesta fall är lösningen så självklar att ingen skänker frågan en tanke. Men inom vissa områden såsom handikappomsorgen, äldreomsorgen, gatukontoret, entreprenadverksamhet, byggverksamhet kan frågan ibland komma upp till meningsbyte. Skall tex en äldreomsorgschef sitta på sitt boende eller skall kontoret vara samlokaliserat med andra äldreomsorgschefer? Ja, det är frågan!

Hur är då positioneringen. Chefens hållning ät oftast att man vill sitta med sina kollegor för att kunna få stöd och råd i arbetet. En samlokalisering är också en arbetsmiljöfråga. Att vara chef är ensamt och ensamarbete skall minimeras. Dessutom vill man kunna få vara ostörd när man håller på administrativt arbete. Företaget brukar ha uppfattningen att chefen skall vara nära verksamheten, dvs. säga kunder och personal. Det är liksom det som är syftet med uppgiften. Den underställda personalen brukar så gott som alltid vilja ha sin chef nära och tillhands.

Så egentligen är läget solklart. Chefen skall vara i verksamheten. Argumenten för detta är mördande tunga. Och ändå är det mycket vanligt att chefer inom äldreomsorgen med flera ställen är samlokaliserade till en plats och oftast långt från verksamheten. Hur är detta möjligt? Ja, det frågar jag mig också.

Vid varje arbetsmiljöundersökning framkommer att personalen vill ha en närvarande chef. Detta förbättringsutrymme brukar bli högt rankat. Samma säger kunderna. Man vill kunna hitta någon att framför sitt beröm eller klagomål till. Ändå låter vi cheferna fly sin arbetsplats till förfång för verksamheten. Tråkigt!

Men om man är platschef på tre ställen hur skall man göra. Enkelt, man fördelar sin tid mellan de tre ställena. Man lägger i vart fall inte 80% av tiden på ett fjärde gömställe. Svårare än så är det inte!

4 kommentarer:

Jim-Alex sa...

Jag håller med. När jag började min nuvarande tjänst var jag placerad på ett centralt ställe med mina kollegor och chef. Det har jag aldrig riktigt känt mig bekväm med. Jag träffade ändå inte min chef och mina kollegor varje dag. Jag förstod inte riktigt varför jag skulle sitta där då. I våras tog jag tillfället i akt att samtidigt som biståndshandläggarna flytta mitt kontor så att jag kom närmare min verksamhet. Nu sitter jag i samma korridor som en av mina tre grupper och har gångavstånd till de andra. Det innebär att jag har en daglig kontakt med medarbetarna. Men det var mitt initiativ och beslut, vilket bara har mötts med positiva reaktioner från medarbetare, kollegor, chefer, samarbetspartners och fackliga. Ibland måste man som chef ha modet att agera på egen hand och ta ansvar för sin situation utifrån det som känns rätt . Det är därför man är satt att vara chef och ledare.

Sten sa...

Hej Jim-Alex och tack för kommentar. Som sagt jag tror också att man som chef skall "sitta" nära verksamheten. Men så ser inte verkligheten ut, verkar det som. Cheferna har en tendens att klumpa ihop sig. Skall bli kul och se hur framtiden gestaltar sig i denna del!

Jim-Alex sa...

Jag vill bara förtydliga att jag alltid känt mig bekväm med mina kollegor och min chef. Vi har ett bra samarbete och jag tycker det är viktigt att regelbundet träffa och utbyta erfarenheter med sina kollegor. Det jag INTE var bekväm med var att sitta så avsides från de grupper jag ansvarar för. De strategiska cheferna kan sitta centralt tillsammans med andra kollegor och stabsfunktioner.

Sten sa...

Hej Jim-Alex, ja det är mycket att väga av när det gäller chefernas placering, men som generell utsaga tror jag man lugnt kan säga att cheferna bör sitta närmre sina verksamheter. Som chef skall man vara tillgänglig och närvarande. Man är till för andra. Sitt eget behov av att utbyta tankar mm kan lösas på annat sätt.