måndag 12 oktober 2009

Ledarskap: Företagen bör upptäcka bloggen

Ibland när vi tycker att två begrepp är sammankopplade och vi på ett enkelt sätt vill markera samhörigheten dem emellan använder vi gärna ett snedstreck - såsom i exemplen individ/samhälle eller företag/kund. Vi vill visa på gemenskap men också på att begreppen står i förhållande till varandra enligt vissa regler.

Jag vill gärna se bloggen och andra liknande nya medier som ett friskt tillskott till tillvarons alla snedstreck. Bloggtekniken gör det möjligt för var och en att på ett enkelt sätt dela med sig till andra av det man vill uttrycka. För de allra flesta av oss är det bara att erkänna att omgivningen påverkar oss oändligt mer än vi påverkar omgivningen. Men bloggen ger alla en möjlighet att förskjuta tyngdpunkten mot ökad påverkan.

Bloggen kan vara både ett problem och en möjlighet – allt efter omständigheterna och beroende på vilken sida om snedstrecket man befinner sig. Men problemen är av mycket mindre storleksordning än möjligheterna. I detta korta inlägg tar jag inte upp risker och missbruk. Men tillämpas vanliga allmänmänskliga regler i skrivande är det sällan några problem. Bortsett från att chefen kan vara lite lättstungen. Men han eller hon får väl lära sig tåla verkligheten. Men inom en nära framtid bör företagen utveckla säkerhetspolicy runt de nya medierna. Men det är ett annat tema.

Som alltid när det gäller nya medier och framför allt medier som inledningsvis används av ungdomar, är företagsvärlden avvaktande. Man vet inte om man törs beträda denna mark. Och hur skall man göra, vad skall man skriva om och vem skall skriva? Ja, egentligen är det bara att titta på reklamen i teve. Reklamen är ofta uppbyggd omkring chefen, kunderna eller något mera sällsynt omkring företagets medarbetare. Bloggens styrka ligger i att företaget kan nyttja alla tre potentialerna, och att alla tre samtidigt kan delta i kommunikationen. Snedstrecket (dvs. samhörigheten) växer i styrka genom allas engagemang, och därtill stärks gemenskapen inom företaget och mellan företaget och marknaden.

Den som är intresserad av kvalitetsfrågor inser snabbt att bloggen ger företaget möjlighet att fokusera på såväl produkt- som tjäntekvalitet. Vidare ges möjlighet att verka i och bearbeta hela kedjan från kundbehov fram till nöjd kund. Dessutom får företaget en unik chans att bevaka vad kunderna skriver i sina bloggar.

Kloka företag har en företagsblogg och låter sina medarbetare komma fram i denna. Inte främst för att hylla företaget, chefen eller produkterna utan för att medarbetarna skall vara människor av kött och blod, vilka andra kan identifiera sig med. En medarbetare som har distans till sig själv, livet och företaget uppfattas som äkta, stabil och någon att lita på. Kunderna/marknaden responderar gärna på stabila och äkta värden. Och respons vill ett företag ha. Det är liksom syftet med verksamheten. En bra utformad blogg kan därför bli en stark kraft på företagets inre och yttre marknad om företaget vågar ta steget och låta personalen synas på lite friare och intressantare villkor!

Se även
http://www.spinell.se/
http://www.socialbusiness.se/
som var och en från sin utgångspunkt behandlar ämnet - Chefen, medarbetaren och bloggen.

Inga kommentarer: