tisdag 25 november 2008

Mogna tiden

Det är skillnad på förändring och utveckling. Ständigt och jämt förekommer så kallat förändringsarbete i våra företag och organisationer. Men, bäste läsare, är det inte sällan som förändringarna leder till verklig utveckling? Kunde ana du delade uppfattningen.

Jag tror det är så, att en förändring inte blir till utveckling förrän tiden är mogen. Mycket av det arbete vi i organisationer och företag lägger ner på förändringar ger noll resultat. De mothållande krafterna är för stora. Istället för att bedriva denna meningslösa och resursslukande syssylsättning, bör chefen lägga sin kraft på att mogna tiden, det vill säga, göra de förberedande insatser som behövs för att den rätta insikten och förståelsen undan för undan skall komma till berörda.

Vad som rent konkret skall göras, måste avgöras från fall till fall. Det gäller att få alla inblandade att bli besjälade, ta ansvar och hjälpa till. När tiden är inne dvs. mogen, då blir det en verklig utveckling och den går av sig självt.

Inga kommentarer: