onsdag 26 november 2008

Konkurrens

En av chefens viktigaste uppgifter är att se till att verksamheten är konkurrenskraftig – Detta oavsett om man verkar inom det offentliga eller på privata sidan. Jag blir lika upprörd varje gång jag hör företrädare för det offentliga gnälla när huvudmännen börjar diskutera konkurrensutsättning. När det gäller den offentliga sidan tar personligen jag inte ställning vare sig för egen regi eller entreprenadverksamhet. Jag tar bara ställning för effektivitet och produktivitet.

Varje chef i det offentliga har en skyldighet att ha ordentlig kontroll på kvalitets- och kostnadsläget i sin egen verksamhet, men även ett ansvar att hålla koll på prisbilden hos de privata konkurrenterna. Detta är en nödvändighet för att kunna ta tillvara huvudmännens och de anställdas intressen.

Ibland anförs som skäl till att anlita privata utförare att det behövs mångfald. Detta är ett politiskt argument som jag överlåter år var och en att förhålla sig till. Men om vi bortser från detta så är det trots allt inte särskilt vanligt att väl fungerande offentliga verksamheter blir privatiserade. Klarar man kvalitetskraven, servicekraven och kostnadskraven lika eller bättre än sina privata konkurrenter så brukar man ro hem uppdraget.

Så alla de chefer i det offentliga, som klagar vid konkurrensutsättning, borde istället ställa sig frågan – Vad har jag gjort för fel! Och när verkligheten kryper på inser man snabbt att man försummat mängder av effektiviseringar under årens lopp. Det är bara att ransaka sitt inre - vad bäst är – Att ta kamp för successiva effektiviseringar och kvalitetsförbättringar eller att tappa hela verksamheten.

Inga kommentarer: