fredag 19 november 2010

Ledarskap – Se upp med umgänget

Idag skall jag försöka bli lite kort och konkret. Cheferna inom ett företag eller en organisation har ibland för bråttom och är för ytliga när man tar ställning. De bygger sina beslut på samma informationsunderlag som snurrar runt i ledningsrummet eller på golfbanan. Ofta är informationen ytlig och av dagsaktuellt slag. Beslutsfattare äter lunch med varandra, går på samma party, åker på samma tjänsteresor med mera. Man lever i samma värld och är innefattad i samma informationsmassa.

Den här formen av instängd och avstängd information leder till självsäkerhet, tvärsäkerhet och flockbeteende. Den stora risken är att hela chefsflocken i organisationen vandrar fel eller kommer vilse. Till stor nackdel för verksamheten eller företaget.

Visst måste chefer få träffa varandra, men de är också tvungna att träffa andra. Det är varje enskilds chefs plikt att söka djupare förståelse av ett problem. Och det får man genom att lyssna på andra personer och själv söker kunskap genom andra kanaler än i styrelserummet och på golfbanan. Bäste chef, vill du ha ett bra beslutsunderlag, så ta en sväng ut i verksamheten och tala med personalen. De vet och kan mer än du tror!

På 1980-talet skapades benämningen - Management by walking around. Ledarstilen fick stort genomslag då blev på sitt sätt riktigt trendig. Bäste chef, den håller lika bra idag!

2 kommentarer:

Erik Fors-Andrée sa...

Management by walking around ser jag i någon mån som självklart. Tycker att visualisering och arbete i team är andra viktiga delar i att få fram mer välgrundade beslut. Metoder som scrum och lean är ett stort stöd.

Sten sa...

Hej Erik, håller med dig i dina synpunkter. Särskilt i vad gäller tillämpning av "Lean". Scrum har jag för liten erfarenhet av, men lovar att sätta mig in i det framöver.